PROJECT - "Stof og luft" - På rejse gennem 100 danske boliger
TYPE - Book/art project
CLIENT - Private
COLLABORATORS - People in Denmark
LOCATION - Denmark
YEAR - 2012-2014

STATUS - ongoing

 
<Back    
   

"Stof og luft" er på rejse gennem 100 danske hjem.

1. december 2012 fremlejede jeg min lejlighed på Vesterbro i København og begyndte at bo ved folk.

Jeg er nysgerrig på hvordan andre mennesker lever og bor og hvad de mener om det. Jeg overnatter hos folk og og vi får en snak om hjem, bolig, design, økologi, økonomi eller noget helt andet.

Ved ikke at have et hjem som er mit eget, har jeg gennem rejsen reflekteret over hvad "bolig" betyder for mig.

Tegningen nedenfor, er en fri refleksion over de mennekser, detaljer, rumligheder og situationer som har gjort indtryk på rejsen.

Tegningen er et slags hukommelsesrum hvorfra rejsens fortællinger og indtryk kan diskuteres og udfoldes.

I tegningen findes over 50 hjem. De næste 50 hjem besøger jeg i foråret 2014. Her går rejsen primært til Jylland, Fyn og øerne.

Projektet vises i en udstilling til juni 2014 og i en bog der udgives i oktober 2014.

Hvis du køber en tegning, bruger jeg midlerne til at finansere min rejse i foråret. Alle tegninger er unikke, da jeg har placeret mig selv, min rygsæk og sovepose i forskellige rum i hvert print.

Kontakt mig gerne hvis du er interreseret i at hører mere om projektet.

Tak til alle som åbner deres dør for mig!

Køb en tegning her

 

 

 
 
   
 


 
           
           

Hvad er et hjem? - historier fra 100 danske boliger.

Arkitektur - indefra og ud
Kan vi som arkitekter lærer noget nyt om vores fag, og de mennesker vi tegner og bygger for, ved ganske enkelt at spørge dem om hvad de mener om det at bo her i 2013?

Det mener jeg vi kan og med projektet "Hvad er et hjem?" ønsker jeg at åbne et felt hvor arkitekturen tænkes og designes indefra og ud. Ved hjælp fra almindelige mennesker indsamler jeg viden om hvordan mennesker i Danmark bor og lever.

Helt konkret overnatter jeg hos folk og med udgangspunkt i mit besøg tager vi en snak om de emner der kommer på banen når samtalen handler om det at bo. Ved at sove ved folk bliver der skabt et intimt rum mellem mig og mine værter, hvor jeg får en glimt af det hverdagsagtige når børnene skal i skole, der skal laves aftensmad eller toilettet ikke virker, og vi får mulighed for at diskutere emner som design, økonomi, socialitet, natur, by, land og kultur. Vi diskutere og snakker og jeg indsamler deres meninger og indtryk fra deres hjem i tekst, billeder og tegninger.

Den hjemløse arkitekt
Projektet er også en personlig rejse idet jeg har valgt ikke at have noget sted at bo. Jeg har valgt dette udgangpunkt for at "nulstille" min forestilling om det at have et hjem, et slags nulpunkt hvorfra der kan skabes nye rum og arkitektur. En del af projektet er mine refleksioner over denne tilstand af "hjemløshed".

Status
Jeg startede min research 1. december 2012, og er nu halvvejs med projektet. Mit udgangspunkt var folk I mit umiddelbare netværk, og hurtigt er jeg kommet hjem til folk jeg ikke kender, men som gerne vil bidrage til projektet. Det har været meget indsigtsfuldt og givende, da alle har en holdning til det at bo, økonomi, havebrug, design, byudvikling, naboer, fællesskab, jordvarme, byggeteknik og mange andre ting. Jeg har kastet mig ud i projektet samtidig med at jeg har passet mit fuldtidsarbejde som arkitekt, hvilket har været spændene og udfordrende. Det gode er at jeg har besøgt en masse hjem og lavet en masse interviews, og er nu nået til den del hvor første omgang af materialet skal bearbejdes.

100 hjem i én bog

I den næste del vil jeg gerne mere ud i landet da mit arbejde som arkitekt har holdt mig tæt til København. Mit ønske er at besøge flere hjem i provinsen og på landet, og samtidig have tid til at skrive, tegne og redigere. Jeg ønsker at materielt fra min research bliver tilgængengeligt for alle der har interesse I arkitektur, design og bolig. Mit mål er samle interviews 100 hjem i en bog der bliver udgivet analogt og digitalt i efteråret 2014.