PROJECT - PROJECT - "Mit hjem fra december 2012 til juli 2013"
TYPE - Drawing, Screenprinting, mapping

CLIENT - Myself
COLLABORATORS - Myself, people in Denmark
LOCATION - Copenhagen
YEAR - 2015
STATUS -
Edition (40) - for sale, visit my webshop here or write to:mortensylvest@gmail.com

 
<Back    
 

Dansk:
"Gennem 2 år har jeg boet i, og rejst igennem over 100 danske hjem. Tegningen her er en sammentegning af de første 56 hjem jeg har besøgt. Derfor kalder jeg tegningen for ”Mit hjem fra december 2012 til juli 2013” for det er præcis det den er: en sammentegning og fri refleksion over de mennesker, historier, detaljer og rum der har været mit hjem i denne periode. 
Jeg oplever tegningen som et minde, en drøm, et kartotek eller en arbejdstegning til et helt nyt hus. Jeg er optaget af livsmønstre, vaner, objekter og forskellige boformer og har gennem rejsen fået snakket med en masse mennesker omkring disse spørgsmål.
Tegningen er producerende for mig da jeg også bruger den som et refleksionsrum for nye indsigter omkring det at bo og leve.
Jeg har arbejdet på tegningen løbende og har selv trykt oplaget i seriegrafi værksted på Vesterbro i København. Tegningen er trykt i et lukket oplag på 40 stk på 270 gr. duria papir"

//

English:
"Through the last 2 years I have lived in and travelled through over 100 Danish homes. In this drawing, I merged together impressions from the first 56 homes I visited. Therefore, I call drawing for "My home from December 2012 to July 2013”, for that is exactly what it is: a free reflection on the people, stories, details and spaces that has been my home during this period.
I experience the drawing as a memory, a dream, a book or a blueprint for a brand new house. I am interested in lifestyles, habits, objects, living spaces, and I have been talking to a lot of people around these issues. I have worked in the drawing regularly and printed it myself at a screen print workshop at Vesterbro in Copenhagen. The drawing is printed in a edition of 40 pieces on 270 gr. Duria paper."

 
 
Full view (70cm x 50cm)

 

 
   
Detailed view 1:    
   
Detailed view 2:    
 

 
Detailed view 3:

 

 
   
     
   
     
  <Back